Ranking Techników

Technikum Zawodowe przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zajęło w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy” wysokie 9 miejsce w naszym województwie. Nagrodzone zostało odznaką „Brązowej Szkoły 2016”.

Analizie zostały poddane wyniki 1850 techników z całej Polski.

W przypadku Rankingu Techników 2015 obowiązują cztery kryteria. Są to:

  • sukcesy w olimpiadach 20%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
  • matura – przedmioty dodatkowe 25%
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Więcej informacji o rankingu znajduje się na stronie www.technika.perspektywy.pl

powrót