Rada szkoleniowa

13 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyła się rada szkoleniowa na temat: "Wdrażania do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjającej osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych IV etapu edukacyjnego”. Szkolenie przeprowadziła pani Barbara Grabowska, a wśród uczestników oprócz nauczycieli Zespołu Szkół, byli także nauczyciele i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

 

Barbara Rechnio

wicedyrektor

powrót