RADA PEDAGOGICZNA odbędzie się 31 sierpnia 2015r. godz.9:30 w sali konferencyjnej

Porządek Rady Pedagogicznej:

 

godz. 9.00

spotkanie z pedagogami i nauczycielami, którzy uczą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

godz. 9.30

plenarne posiedzenie rady pedagogicznej,

 

godz. 11.00

szkolenie nauczycieli – dziennik elektroniczny LIBRUS (wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przyniesienia laptopów, tabletów już przystosowanych do pracy – podłączone pod wi-fi …).

Wszelkiej pomocy przy uruchomieniu udzieli Pan Wojciech Bronicki.

 

p.o. Dyrektor

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

Bożena Pawełkiewicz

powrót