PRZYSTANEK - ŁUKASIEWICZ - KONKURS

    Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół.
 2. Biorący udział w konkursie powinni:
  · napisać tekst literacki (np. wiersz, opowiadanie, bajkę itp.) związany z  Ignacym Łukasiewiczem.
  ALBO
  - wykonać dowolną techniką (również komputerową) plakat związany
 3. Prace należy przesłać e-mailem na adres biblioteka@zspolice.pl
  lub złożyć w czytelni do p. Grażyny Niedziałkowskiej-Kocięba do 23 października 2015 r.
 4. Kryteria oceniania prac:
  - zawarcie najważniejszych wydarzeń z życia i działalności I. Łukasiewicza;
  - innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu;
  - poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji;
  - ogólne wrażenie estetyczne.
 5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów  w dwóch kategoriach:
  - najlepsza praca literacka;
  - najlepszy plakat.
 6. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości ślubowania, która odbędzie się w listopadzie tego roku.

 

NA LAUREATÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

powrót