Projekt POWER

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi do Polski powrócili z praktyk zagranicznych uczniowie Technikum w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

10 uczniów drugich klas technikum odbywało  praktyki zawodowe w zawodach kucharz i hotelarz w Londynie, gdzie poznawali w praktyce arkana wybranego zawodu, a przy okazji uczyli się angielskiego i zwiedzali metropolię. Inna grupa 10 uczniów technikum wyjechała do  Lipska, gdzie oprócz odbywania praktyk  ćwiczyli niemiecki, brali udział w dwu-dniowej wycieczce do Berlina , oraz wycieczce do Drezna. Koszt pobytu  uczniów zagranicą był w całości pokryty z funduszy unijnych  dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie  międzynarodowym zatytułowanym „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), priorytet – mobilność edukacyjna.

 Celem projektu skierowanego do uczniów klas drugich i trzecich technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia zawodowego poprzez odbycie  4-tygodniowego stażu w Anglii i Niemczech w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się kwotą ok. 451 833,00 zł.

powrót