Projekt: "Kultura bezpieczeństwa"

Zakończyła się tegoroczna edycja projekut: "Kultura bezpieczeństwa" pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. Uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej mieli możliwość na zajęciach lekcyjnych oraz dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela BHP oraz pedagoga szkolnego zapoznać się z tematami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.:

prawną ochroną pracy, profilaktyką i zagrożeniami w środowisku pracy, ergonomią pracy.

W ramach projektu chętni uczniowie pod opieką p. Urszuli Bagdzińskiej przygotowywali się do konkursu z wiedzy o BHP: "Poznaj swoje prawa pracy" przechodząc do etapu rejonowego.W kl. 2THŻ oraz 1BA odbyło się spotkanie z pracownikiem Okręgowej Inspekcji Pracy p. A. Kwiatkowskim, który przekazał młodzieży ważne informacje dotyczące praw pracowników.

Urszula Bagdzińska

Marzena Rafacz

powrót