Projekt Erasmus Plus „Being healthy makes you wealthy”

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus Plus „Being healthy makes you wealthy”(Bycie zdrowym czyni bogatym) ma na celu wesprzeć właściwy rozwój nastolatków poprzez promocję aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia. Ma się to osiągnąć poprzez wymianę dobrych praktyk między szkołami partnerskimi. Projekt to rodzaj partnerstwa strategicznego zakładający współpracę szkół z siedmiu państw europejskich. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału szkoły w zakresie pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła wyzwaniom. Poszczególne szkoły partnerskie mają przydzielone obszary działań, za które będą odpowiedzialne. Niemiecka szkoła z Neuwied jest koordynatorem i zapewnia wsparcie informatyczne. Szkoła rumuńska zajmuje się ćwiczeniami gimnastycznymi i profilaktyką uzależnień nikotynowych. Bułgarska szkoła z Burgas jest odpowiedzialna za sport na plaży i ochronę przed słońcem. Włoska szkoła z Neapolu będzie promowała zdrowe odżywianie, a Hiszpania jazdę rekreacyjną na rowerze. Słowenia zajmie się sportami zimowymi a Polska motywacją.

Projekt zakłada stworzenie grupy10-20 uczniów z deficytem ruchu w każdym kraju partnerskim, którzy podejmą wyzwanie aby w trakcie zorganizowanych działań projektowych zmienić swój styl życia na zdrowszy. Uczniowie ci mają podjąć współpracę z innymi wolontariuszami z krajów partnerskich w ramach projektu i podczas spotkań w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii i Włoszech. Każdy kraj przygotuje po jednym zdaniu projektowym dla przedstawicieli wszystkich pozostałych szkół partnerskich.

Projekt trwa od września 2017 przez dwa lata. Dotąd przedstawiciele Białej wzięli udział w grudniowym spotkaniu organizacyjnym w Niemczech, gdzie uzgadniano szczegóły najbliższych działań.  Wśród 50 przedstawicieli poszczególnych szkół przeprowadzono ankietę analizującą styl życia przeciętnych nastolatków, a w najbliższym czasie przeprowadzimy rekrutację do grupy projektowej. Projekt jest przewidziany dla uczniów w wieku 14-18 lat.
Oczekujemy, że rezultatem projektu będzie przygotowany w formie instruktażu wideo  cykl ćwiczeń bądź zadań promujący zdrowy styl życia  oraz pomagający młodzieży podjąć działania aktywizujące.

Najbliższe spotkanie projektowe odbędzie się w dniach 12-16 marca 2018 w Polsce. Będziemy gościć około 20 osób z 6 krajów, którzy w ciągu pięciu dni będą przedstawiać rezultaty swojej pracy i dzielić się doświadczeniami.

powrót