Projekt badawczy nad strukturą narodowościową Polic w ostatnim stuleciu

W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbył się w naszej szkole szeroko zakrojony projekt, dotyczący grup narodowościowych żyjących na terenie przygranicznym Polski i Niemiec

W ramach projektu odbył się brawurowy wykład p. Michaela Kurzwelly’ego „Nowa America – w krainie migrantów”. Błyskotliwy heppening z historią w tle, można w skrócie określić jako kreowanie nowej rzeczywistości.  Próbę stworzenia-może nawet nie stworzenia, bo to już istnieje, o czym zadecydowała historia i polityka przed i powojenna-społeczeństwa, świadomego wielości i złożoności etnicznej, żyjącego na jednym terytorium.

Następną, już trzydniową część poprowadził Pan Andrzej Łazowski za stowarzyszenia „Czas.Przestrzeń.Tozsamość” Była ona poświęcona bardzo ważnej części ludności Polic – obecności na tym terenie grupy Greków i Macedończyków. Przybyli oni do naszego miasta po upadku komunistycznego, antyrządowego powstania w Grecji /1949/. Zostawili trwały ślad w powojennej historii Polic, współtworzyli i dalej współtworzą rzeczywistość policką. Uczniowie przez czas warsztatu budowali swoją wiedzę oraz wybierali „specjalizację”, którą w przyszłości, w trakcie realizacji następnych etapów projektu, będą się zajmować. W ostatnim dniu odbyły się warsztaty fotograficzne i wypad na cmentarz policki, w poszukiwaniu śladów greckich.

powrót