Program edukacyjny "Od dziewczynki do kobiety"

2 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczne z Panią Anetą Bodetko dla dziewcząt 3 klas gimnazjum w ramach programu edukacyjnego: "Od dziewczynki do kobiety" - profilaktyka raka piersi, higiena okresu dojrzewania. W styczniu planowana jest realizacja programu wśród dziewcząt klas 1 gimnazjum. Patronat nad programem objął Minister
Edukacji Narodowej i Sportu. Za tematykę i prowadzenie odpowiada firma Jonson and Jonson Poland.

 

Marzena Rafacz
pedagog szkolny

powrót