Praktyki zagraniczne naszych uczniów

Najlepszym znanym sposobem na rozwój zawodowy są oczywiście praktyki, gdyż jak powszechnie wiadomo trening czyni mistrza, tym bardziej, jeśli są to praktyki zagraniczne, a właśnie z takich mieli okazję skorzystać uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.  

Uczniowie klas 2 i 3 technikum w ramach projektu Leonardo wyjechali na praktyki zagraniczne do Londynu, gdzie przez cztery listopadowe tygodnie intensywnie się szkolili. Oczywiście rozwijali się nie tylko w ramach prac związanych z nauczanym zawodem, ale kształcili także swoje kompetencje językowe, jak i również zmagali się z własnymi słabościami, gdyż odkrywali siebie w nowym środowisku.

Opiekunem grupy podczas wyjazdu była pani Jolanta Ziółkowska, a koordynatorem w Londynie – pani Maria Ciołek, która czuwała nad organizacją pracy na praktykach.

Uczniowie nie skupiali się tylko na doskonaleniu zawodowym, ale też korzystali z okazji, iż przebywali w tak niezwykłym mieście, jakim jest Londyn, czyli zwiedzali, poznawali niezwykle miejsca, chłonęli atmosferę wielkiej metropolii.

Praktyki były udane ponieważ uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę zawodową oraz kształcili umiejętności jej praktycznego wykorzystania, poza tym rozwijali  umiejętności analityczne, organizacyjne, interpersonalne, umiejętność pracy zespołowej itp., jak i również samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań oraz  pracowali nad sposobami radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Wyjazd ten była dla uczniów ogromną szansą na rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, z czego skrupulatnie skorzystali.

 

Uczniowie technikum

powrót