PRAKTYKI NA PROMACH UNITY-LINE
PRAKTYKI NA PROMACH UNITY-LINE

W dniach 22 – 23 października 2014 r. Pani  Beata Andruch miała przyjemność uczestniczyć w rejsie  do Ystad na promie „Skania” organizowanym przez Unity Line dla nauczycieli turystyki i hotelarstwa z całej Polski . Spotkanie to miało na  celu zapoznanie  się z miejscem i warunkami pracy podczas  praktyk zawodowych, w których będą uczestniczyć już w tym roku nasi uczniowie technikum.

Podczas rejsu nauczyciele mieli okazje poznać wszystkie działy funkcjonujące na promie oraz sprawdzić warunki i zakresu obowiązków odbywania praktyk  zawodowych przez młodzież. 
W celu uatrakcyjnienia pobytu organizatorzy zorganizowali krótką wycieczkę po Ystad z przewodnikiem turystycznym.

Uczniowie z Technikum Hotelarskiego i z Technikum Żywienia i usług gastronomicznychjuż od rejsu sylwestrowego na promie „Polonia” rozpoczną cykliczne dwutygodniowe praktyki na promach Unity-Line w następujących działach.

  • recepcja
  • housekeeping
  • kafeteria i sekcja dla kierowców
  • bary
  • sklep
  • kuchnia (tylko dla osób uczących się na kierunkach gastronomicznych)                               

Praktyki odbywać się będą na również  na promach Gryf, Skania, Wolin przez cały drugi semestr i podczas wakacji.  Na zakończenie każda osoba otrzymuje pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyki na promie, wystawiane przez opiekuna praktyk. Zaświadczenie w formie opinii, w dwóch wersjach językowych  zawiera zakres wykonywanych prac, okres odbywania praktyk oraz ocenę.

 

Beata Andruch- kierownik szkolenia praktycznego

Zdjęcia- Unity-line

powrót