Pracownia aktywności zawodowej
Pracownia aktywności zawodowej

Od 1 listopada br. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr rozpoczyna realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które mają na celu aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie. Projekty są adresowane do mieszkańców powiatu polickiego.

 

 

PROJEKT II

"Pracownia aktywności zawodowej" nr WND-POKL.07.04.00-32-005/13

 

Oferujemy:

 • bezpłatne kursy zawodowe i staże na kierunkach:
  - logistyk
  - pracownik małej gastronomii
  - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • dodatek szkoleniowy i stypendium stażowe dla każdego uczestnika
 • doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy
 • bezpłatne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu

Dla kogo:

 • niepełnosprawni mieszkańcy powiatu polickiego w wieku 15 - 64 lata, pozostający bez zatrudnienia.

Od 1 listopada 2013 r. zgłoszenia przyjmuje Biuro Projektu w siedzibie Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr przy ul. Siedleckiej 6a w Policach w godz. od 8:00 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (91) 431 66 34.

 

Liczba miejsc ograniczona!

powrót