Poznaj swoje prawa w pracy

W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów naszej szkoły przystąpiła do projektu „Poznaj swoje prawa w pracy” , którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Celem projektu było popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Do projektu zgłosiło się 15 uczniów z klas liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego. W ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu prawa pracy i bhp oraz w konkursie wiedzy o prawie pracy i BHP – „Poznaj swoje prawa w pracy”.

W dniu 22 listopada 2017 r. przeprowadzony został konkurs na etapie szkolnym. Wyniki konkursu wyłoniły uczestniczki do kolejnego regionalnego etapu konkursu – Monikę Kabat z klasy 3 TTC oraz Natalie Łyjak z klasy 2 TTC. Obie uczennice uzyskały najwyższą ilość punktów. W dniu 22 lutego 2018 r. przeprowadzony został etap regionalny konkursu. Do tego etapu zgłosiło się ponad 40 uczestników z całego województwa zachodniopomorskiego. Nasza uczennica Monika Kabat znalazła się wśród pięciu najlepszych uczestników konkursu, którzy zdobyli maksymalna możliwą ilość punktów. Serdecznie gratulujemy. 

Urszula Bagdzińska

powrót