Pomoc materialna i podręcznikowa!

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne za II okres 2013/2014r. zostanie wypłacone we wrześniu 2014r.

Uczniowie, których sytuacja materialna rodziny jest trudna – dochód netto z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 456zł na osobę - proszeni są o pobranie wniosków ze strony internetowej szkoły (zakładka – pedagodzy szkolni) i złożenie ich wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 15 września 2014r. u pedagoga szkolnego.

 

Stypendium szkolne

Rodzice uczniów, których sytuacja materialna rodziny jest trudna – dochód netto nie przekracza 456zł na osobę - proszeni są o pobranie wniosków w Urzędach Miejskich w miejscu zamieszkania i złożenie ich wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 15 września 2014r.w ww. urzędach.

 

Wypożyczenie podręczników szkolnych

Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej  i gimnazjum, i których sytuacja materialna rodziny jest trudna – dochód netto nie przekracza 456zł na osobę -  do dnia 5 września 2014r. mogą złożyć wnioski o wypożyczenie podręczników szkolnych.

Uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej  i gimnazjum, których sytuacja materialna rodziny jest trudna – dochód netto nie przekracza 456zł na osobę, i  którzy do dnia 15 czerwca 2014r. złożyli wnioski o wypożyczenie podręczników szkolnych, odbierają podręczniki w bibliotece szkolnej w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

„Wyprawka szkolna”

Uczniowie  klasach trzecich liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej  i gimnazjum, których sytuacja materialna rodziny jest trudna – dochód netto nie przekracza 456zł na osobę mogą być objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna”, w ramach którego rodzice lub pełnoletni uczniowie otrzymują zwrot za zakupione podręczniki. Warunkiem uzyskania ww. pomocy jest  złożenie u pedagoga szkolnego do dnia 5 września 2014r. wniosku wraz z dokumentami o dochodach i dowodem zakupu podręczników. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Police.

powrót