Podstawowe zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Drodzy Rodzice

W obliczu coraz częstszych sygnałów dotyczących sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia w różnych miejscach w kraju i na świecie przekazujemy Państwu jak i naszym uczniom podstawowe zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.


CO ROBIĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
-    rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
-    pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
-    samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń,
-    nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
-    powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu),
-    jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
-    zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
-    nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
-    nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
-    słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,
-    nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
-    w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
-    nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę,
-    w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
-    spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

powrót