Podnoszenie kwalifikacji przez zawodowców

HorArt  HoReCa  Academy Poland to jedyna w Polsce akademia specjalizująca się w kształceniu kadry menadżerskiej w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Ich kluczowym projektem jest „kurs manager gastronomii”. Uczestniczyły w im nauczycielki przedmiotów zawodowych w ramach projektu: „W białej zdobędziesz niezawodny zawód- uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe” .

 W ramach szkolenia odbyły się  zajęcia teoretyczne i praktyczne w renomowanej restauracji warszawskiej The Blueberry's  Restaurant przy zaaranżowanym stole konsumenckim, gdzie następuje pełna obsługa gości przez każdego z uczestników (powitanie gości, przyjmowanie zamówienia, serwowanie potraw i napojów, rozmowa z gośćmi, realizacja rachunku, pożegnanie gości). 

Szkolenie zakończyło się egzaminem: teoretycznym, który sprawdzał wiedzę na temat podstawowych zasad obsługi oraz praktycznym, weryfikującym umiejętności profesjonalnej obsługi gości.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikat w języku polskim i angielskim.

Uczestniczki:

Beata Andruch

Joanna Draczyńska

powrót