Pierwsze wspólne spotkanie rodziców uczniów rozpoczynających naukę w Löcknitz z dyrektorami partnerskich szkół

W czwartek 3 lipca 2014 r. o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej na terenie hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się spotkanie dyrektorów partnerskich szkół, czyli Pani Reginy Metz i Pani Agaty Markowicz – Narękiewicz z rodzicami uczniów, którzy po pomyślnej rekrutacji (pozytywnie zdanych egzaminach), zostaną od roku szkolnego 2014/2015 oddelegowani do DPG w Löcknitz. Było to pierwsze z cyklu wielu spotkań w czasie nauki ich dzieci w DPG Löcknitz na którym rodzice mogli uzyskać informacje na temat sposobu funkcjonowania obu szkół, zasad współpracy i realizacji projektu. Na zebraniu poruszano kwestie dotyczące m.in. transportu uczniów do szkoły, planu lekcji, sposobu organizacji zajęć czy też wyjazdu integracyjnego dla klas pierwszych gimnazjum.

We wspólnych rozmowach uczestniczyli także nauczyciele z niemieckiej i polskiej szkoły. Ważnym elementem spotkania było budowanie wzajemnych relacji do przyszłych działań edukacyjnych, jako najwyższej wartości. W rozmowach ważne miejsce zajmowała życzliwość, ponieważ we współdziałaniu należy opierać się na zaufaniu i wzajemnym szacunku w organizowaniu funkcjonowania dziecka w szkole. Ustalano także zasady dalszej współpracy i wspólnych relacji, gdzie szkoła, powinna móc wpływać na wychowanie i rozwój ucznia, a także pielęgnować wartości oraz budować autorytet, na płaszczyźnie wielopłaszczyznowego porozumienia z rodzicami.

powrót