Pierwsze w tym roku szkolnym polsko – niemieckie spotkanie w Podgrodziu za nami.

W dniach 06.09.-08.09. 2016r. w Podgrodziu spotkali się polscy uczniowie pierwszych klas gimnazjum z Z.S. im. I. Łukasiewicza w Policach  z niemieckimi rówieśnikami uczęszczającymi do EDPG w Loecknitz.

Projekt organizowany jest każdego roku w celu zapoznania się z rówieśnikami, którzy na początku roku szkolnego uczęszczają do dwóch różnych szkół w dodatku usytuowanych po dwóch,  różnych stronach granicy polskiej. Tego rodzaju spotkania uświadamiają młodym ludziom, jak ważne i koniecznie jest uczenie się języków obcych. Dzięki wspólnym wyjazdom uczymy się przełamywać swoje bariery językowe, lepiej poznajemy zwyczaje i kulturę swojego sąsiada jak i przełamujemy panujące stereotypy.

W tym roku uczniowie mieli okazję lepszego poznania się dzięki zajęciom przeprowadzanym w polsko – niemieckich zespołach, np. podczas zajęć lekcyjnych z biologii, fizyki, j. niemieckiego, j. angielskiego, plastyki, czy też na lekcji j. polskiego prowadzonego w j. niemieckim. Integracje wspierały również zajęcia sportowe, dyskoteka, ognisko, zawody sportowe, czy też wspólna nauka Ody do Radości w 3 językach w polsko – niemieckich grupach.

Podsumowanie projektu i jego  pozytywna ocena przez polskich i niemieckich uczniów jest dla nas nauczycieli informacją o konieczności organizacji tego rodzaju spotkań.

Karolina Bańka – Pociecha

powrót