Otwarcie pracowni chemicznej

Partnerstwo przemysłu i oświaty – nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

W wyniku porozumienia zawartego z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach otwarto w roku szkolnym 2015/2016 nowy kierunek kształcenia: technik technologii chemicznej. Grupa Azoty POLICE zobowiązała się do wyposażenia m.in. pracowni fizykochemicznej i technologicznej.

Dzisiaj (14 stycznia 2016) nastąpiło oficjalne otwarcie specjalistycznego gabinetu chemicznego, w którym uczniowie klas technikum technologii chemicznej nabywać będą wiedzy i umiejętności zawodowych. Pracownia została wyposażona w nowoczesne i profesjonalne urządzenia i aparaturę: dygestoria, wagi analityczne, piec muflowy, suszarkę, młyn kulowy, destylarkę, aparaturę pomiarową. Urządzenia pozwalają na prowadzenie różnorodnych ćwiczeń pokazujących procesy związane z badaniem zawartości popiołów w minerałach,  umożliwiają robienie ćwiczeń związanych z analizą ilościową i jakościową nawozów, bieli tytanowej oraz innych produktów, a także gleb i wody.

Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane przez Grupę Azoty POLICE.

Umowa podpisana między Zespołem Szkół i Grupą Azoty POLICE w 2014 roku zakłada, że młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe w zakładach, gdzie pod okiem specjalistów będzie mogła poznać specyfikę przemysłu chemicznego, technologię chemiczną oraz standardy, do których trzeba będzie przywyknąć w przyszłej pracy, ponadto najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia ufundowane przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, a najlepsi absolwenci technikum technologii chemicznej mają gwarancję zatrudnienia w polickiej Spółce.

Wmarcu 2015 r podpisana została przez Zespół Szkół także umowa z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej bardzo życzliwie podszedł do idei wielowymiarowego kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej. Szkoła uzyskała zapewnienie, że kadra naukowa Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej obejmie opieką merytoryczną uczniów, otrzymają dostęp do laboratoriów i specjalistycznych pracowni.

****

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach to nowoczesna placówka edukacyjna kształcąca uczniów w gimnazjum (współtworzenie Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Loecknitz), liceum ogólnokształcącym, szkole mistrzostwa sportowego, technikum zawodowym i zasadniczej szkole zawodowej. Do szkoły uczęszcza ponad 900 uczniów, którzy na co dzień korzystają nowoczesnej infrastruktury sportowej – hala sportowa, boiska „Orliki”, sezonowo lodowisko oraz basen, pracowni zawodowych – hotelarska i gastronomiczna, biorą udział w międzynarodowych wymianach.

powrót