Opłaty za dojazdy do Loecknitz

Opłata za dojazdy do szkoły w Loecknitz.

I 2019 - 108 zł.
II 2019 - 66 zł.
III 2019 - 126 zł.
IV 2019 - 84 zł.
V 2019 - 120 zł.
VI 2019 - 102 zł.
powrót