Olimpiada z Wiedzy o AIDS

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Już po raz piętnasty Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna organizuje Olimpiadę z Wiedzy
o AIDS. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów z klas drugich. Po pierwszym etapie organizowanym w szkole w listopadzie zostało wybranych dwoje uczniów, którzy najlepiej napisali test z wiedzy o AIDS i przeszli do kolejnego etapu konkursu. Etap powiatowy odbył się 1 grudnia
2015 r. w Gimnazjum nr w Policach. 1 grudnia to dzień w którym świat solidaryzuje się z chorymi na AIDS, z tego tytułu organizowane są liczne działania: kampanie społeczne, spotkania tematyczne, konkursy, wystawy. Z naszej szkoły do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Julia Śnigurowicz z klasy 2GB i Wiktoria Flieger z klasy 2GA. Po napisaniu testu, w trakcie oczekiwania na wyniki w ramach okrągłej rocznicy obchodów konkursu uczestnicy zostali poczęstowani pysznym tortem. Ponadto organizatorzy przewidzieli prelekcję połączoną z dyskusją dla uczniów i opiekunów dotyczącą zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych prowadzoną przez Panią Bogumiłę Koman z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Oprócz przyznanych miejsc i nagród wszyscy uczniowie dostali dyplom i pamiątkowy upominek.

Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do pogłębiania zdobytej wiedzy.

 

Aleksandra Szafirska – nauczycielka biologii

Marzena Rafacz – pedagog szkolny

powrót