OLIMPIADA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w X edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG). Od bieżącej edycji OMG każdy finalista OMG zostanie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMG.

Zawody są trójstopniowe.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora.
  • Część testowa odbędzie się w szkole27 listopada 2014 r. o godz. 9:00. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbędą się odpowiednio 7.03.2015r. i  25-26.04.2015r. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych.

W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMG ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe OMG oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

 

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Sychel (sala 218).

Zapraszam do udziału i życzę powodzenia!

 

szkolny koordynator - Magdalena Sychel

powrót