Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości w Białej Szkole
Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości w Białej Szkole

W  dniu  2  kwietnia  2014  roku  uczniowie  liceum,  technikum  i  zasadniczej  szkoły  zawodowej  wzięli  udział  w  organizowanej  w  całym  kraju  XI  edycji  „Dnia  Przedsiębiorczości”.

Podczas  praktyk  odbywanych  w  ponad  300  firmach  i  instytucjach  publicznych  uczniowie  mogli  zapoznać  się  ze  specyfiką  pracy.

 

 

 Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
powrót