Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do oddziałów klasy pierwszej LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY ZAWODOWEJ,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły nastąpi w dniu 3 lipca 2015 r. godz. 15:00.

 

do oddziałów klasy pierwszej GIMNAZJUM,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły nastąpi w dniu 3 lipca 2015 r. godz. 17:00.

 

Listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim.

powrót