Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz klasy wojskowej od września 2020 w Zespole Szkół im.Ignacego Łukasiewicza
Od września 2020 w naszej szkole,  za zgodą Ministra Obrony Narodowej , wprowadzony będzie pierwszy oddział przygotowania wojskowego. Oddział ten, stanowiący wyjście  naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno społecznym jak i Sił Zbrojnych RP oraz Wojsk Obrony  Terytorialnej, w dalszej perspektywie czasowej wpłyną na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Uczniowie tych oddziałów, zainteresowani służbą kandydacką w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizować będą, w bezpośredniej współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną, program szkolenia opracowany przez MON.
Ponadto MON udzieli wsparcia finansowego w zakresie  prowadzenia OPW w tym m.in. na zakup wyposażenia specjalistycznego szkoły.
Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:
  • Punkty na uczelniach wojskowych
  • Przy podjęciu służby zawodowej – zaraz po służbie przygotowawczej
  • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe
  • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej
O OPW w mediach:
https://www.defence24.pl/oddzialy-przygotowania-wojskowego-od-wrzesnia


 
powrót