ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 30.06.2015 (wtorek) w sali nr 200 (II piętro) od godziny 11.00 do 13.00.

Po w.w. terminie świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie dyrektora (I piętro, gab. 100) od godziny 8.00 do 14.00.

Absolwenci zgłaszający się po świadectwa dojrzałości powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru istnieje możliwość upoważnienia innej osoby, która powinna okazać upoważnienie i podany w upoważnieniu dokument potwierdzający tożsamość.

powrót