Odbiór dyplomów zawodowych

Odbiór dyplomów i zaświadczeń z egzaminu zawodowego  odbędzie się dnia 28.08.2015 (piatek) w sali nr 103 (I piętro) od godziny 12.00 do 13.00.

Po w.w. terminie dyplomy będą do odbioru w sekretariacie dyrektora (I piętro, gab. 100) od godziny 8.00 do 14.00.

Absolwenci zgłaszający się po dyplom powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru istnieje możliwość upoważnienia innej osoby, która powinna okazać upoważnienie i podany w upoważnieniu dokument potwierdzający tożsamość.

 

Beata Andruch

Kierownik szkolenia praktycznego

powrót