Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Odbiór dyplomów i zaświadczeń z egzaminu zawodowego  odbędzie się dnia 26.08.2016r. (piątek) w sali nr 103 (I piętro) od godziny 12.00 do 13.00. Po w.w. terminie dyplomy będą do odbioru w sekretariacie uczniowskim od godziny 8.00 do 14.00. Absolwenci zgłaszający się po dyplom powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru istnieje możliwość upoważnienia innej osoby, która powinna okazać upoważnienie i podany w upoważnieniu dokument potwierdzający tożsamość.

Uczniowie  Technikum Zawodowego i absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy nie zdali egzaminu zawodowego z części pisemnej, części praktycznej lub obu części i chcą podejść do poprawy powinni złożyć w sekretariacie uczniowskim  szkoły  w terminie określonym przez CKE- deklarację przystąpienia do egzaminu.

Beata Andruch
Kierownik szkolenia praktycznego

powrót