Odbiór dyplomów DSD

Zapraszamy uczniów po odbiór dyplomów Deutsches Sprachdiplom do sekretariatu uczniowskiego (pokój 47). Uczniowie lub ich rodzice zgłaszający się po dyplom powinni posiadać przy sobie legitymację uczniowską lub inny dowód tożsamości.

powrót