Obrady Sportowego Okrągłego Stołu

W dniu 12 listopada 2014r. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyły się obrady Sportowego Okrągłego Stołu w ramach projektu "WF z Klasą". W obradach udział wzięli: Dyrektor Szkoły Pani Agata Markowicz – Narękiewicz, nauczyciele wychowania fizycznego oraz  trzyosobowe reprezentacje klas.  Obrady otworzył i prowadził koordynator projektu oraz nauczyciele wspomagający. 

Debatę poprzedziły lekcje wychowawcze podczas których wychowawcy przeprowadzili sondę na temat pomysłów na lepsze, nowocześniejsze i bardziej atrakcyjne dla ucznia lekcje wf oraz inne zajęcia rekreacyjne. Uczniowie wypełniali ankiety, w których mieli możliwość przedstawienia pozytywnych i negatywnych stron lekcji WF w naszej szkole, jednocześnie proponując zmiany które spowodowałyby  uatrakcyjnienie zajęć .

Ankietą objęto wszystkie klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

 

Tytuł ankiety : Co możemy zrobić aby było lepiej?

Pytanie w ankiecie: Jakie zmiany wprowadziłbym na zajęciach wychowania fizycznego?

Pozytywy i negatywy lekcji: Takie lekcje wf lubię; Takich lekcji wf nie lubię.

 

Obrady „SOS” odbyły się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół  im Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Spotkanie rozpoczęto od wyboru  protokolantów. Następnie omówiono zasady oraz porządek obrad, wybrano komisję wniosków i komisję skrutacyjną. Kolejnym krokiem był podział uczniów na grupy robocze, które opracowały a następnie przedstawiły możliwe do realizacji pomysły. Wszystkie propozycje zostały zapisane na tablicy.

Z pośród nich w drodze głosowania  wybrano pięć postulatów, najbardziej istotnych i możliwych do realizacji w bieżącym roku szkolnym :

  • wprowadzenie muzyki podczas zajęć WF,
  • odpracowywanie tylko zajęć nieusprawiedliwionych,
  • urozmaicenie zajęć WF ( większa różnorodność dyscyplin ),
  • elementy tańca przy muzyce,
  • podział na grupy żeńskie i męskie.

Pozostałymi postulatami przedstawionymi przez uczniów były :

  • organizacja rajdów i zabaw w terenie
  • organizacja sportów walki i samoobrony
  • wprowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej
  • organizacja zajęć SKS w bloku dwugodzinnym

Wspólnie wypracowano  zadania nie tylko na czas trwania projektu ale także na  kolejne lata.

Po omówieniu i przedstawieniu wszystkich postulatów  wybrano trzy osoby spośród uczniów które będą pełniły rolę łączników pomiędzy nauczycielami i uczniami podczas realizacji projektu. Ze względu na  znaczną ilość chętnych w drodze losowania wybrano trzy spośród zgłoszonych kandydatur.

 

Przygotowanie i prowadzenie Sportowego Okrągłego Stołu - Aneta Sarnecka
Przygotowanie i oprawa fotograficzna Sportowego Okrągłego Stołu - Jolanta Ławicka
Pomoc w przygotowaniu Sportowego Okrągłego Stołu - Janis Wakatinakis
Pomoc w zapisaniu propozycji uczniów na tablicy podczas Sportowego Okrągłego Stołu - Violetta Burawa

powrót