OBÓZ JĘZYKOWY – TRZEBIEŻ 2017 (OBÓZ JĘZYKOWY DLA ABSOLWENTÓW KLAS SZÓSTYCH)

Serdecznie zapraszamy absolwentów klas szóstych, którzy znają język niemiecki na poziomie A2 do udziału w Obozie Językowym w Trzebieży w terminie 26-30 czerwca 2017 roku. Będzie to obóz integracyjny dla przyszłych uczniów klas siódmych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, którzy w tym czasie przystąpią do egzaminu z języka niemieckiego. Zdanie egzaminu językowego jest warunkiem oddelegowania polskiego ucznia do nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz od września 2017 roku.

Ogłoszenie wyników egzaminu odbędzie się 30 czerwca 2017 roku.

Również 30 czerwca 2017 roku o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do kontynuowania nauki w Löcknitz od nowego roku szkolnego.

Zakres materiału do egzaminu z języka niemieckiego oraz druk zgłoszenia jest dostępny na stronie www.zspolice.plw zakładce Löcknitz.

Termin zgłoszenia do udziału w obozie językowym mija 8 czerwca 2017 roku , w tym dniu również odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów chętnych do udziału w obozie o godzinie 15.30 (sala 120).

Udział w obozie językowym jest bezpłatny w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA oraz finansowemu wsparciu udzielonemu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

zgłoszenie na obóz językowy

powrót