Nowy kierunek kształcenia!

 

„Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu do czego przywykliśmy.”

 /Paulo Coelho/

 

Miło mi poinformować, że 23 października 2014r. pomiędzy Powiatem Polickim i Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zostało podpisane Porozumienie w sprawie utworzenia w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej.

Porozumienie to zakłada m.in., że w celu kształcenia młodzieży w zawodzie technik technologii chemicznej Partner przedsięwzięcia Grupa Azoty wyposaży w szkole pracownię rysunku technicznego i projektowania, fizykochemii i technologiczną oraz zapewni młodzieży odbywanie na terenie zakładów praktyk zawodowych, a także zatrudni po zakończeniu każdego roku na umowę o pracę pięciu absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce i udzieli wsparcia finansowego (stypendium) dla wybranych absolwentów, którzy podejmą dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

Ważnym jest również, że w związku z nowym kierunkiem kształcenia oraz trwającą od ubiegłego roku szkolnego współpracą pracowników naukowych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej z Zespołem Szkół w Policach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny deklaruje kontynuację współpracy oraz jej rozszerzenie.

Wierzę, że rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej jest dobrym przykładem wzbogacania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w naszym regionie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Agata Markowicz-Narękiewicz

powrót