Nie do końca świątecznie w Löcknitz …

W dniach 12.12.2016r. oraz 13.12.2016r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczyli we wspólnym spotkaniu w Löcknitz. Polscy i niemieccy uczniowie mieli już okazję spotkać się na początku tego roku szkolnego na wyjeździe integracyjnym w Podgrodziu.

Organizując to spotkanie, nauczyciele z Polic i Löcknitz mieli zatem na uwadze fakt, aby zachęcić uczniów z Polic do intensywnej nauki j. niemieckiego, szczególnie tych, którzy w przyszłości zamierzają  uczęszczać do EDPG Löcknitz.

Ponadto chcieliśmy, aby uczniowie mieli kolejną okazję lepszego poznania się, po to, aby  nie czuli się skrępowani, gdy spotkają się w nowym roku szkolnym w jednej klasie. Naszym głównym zamierzeniem było nawiązanie kontaktu między polsko-niemieckimi uczniami. Organizując pracę w grupach „nakłoniliśmy” młodzież do porozumiewania się ze sobą. Ważne było to w szczególności dla tych bardziej nieśmiałych, trudno nawiązujących kontakty.

Poza tym poprzez wspólne gry, zabawy i zadania uczniowie poznawali tradycje świąteczne oraz zainteresowania swoich rówieśników, np. po niektórych zajęciach mogli się przekonać, kto lubi sport, kto pięknie śpiewa i kto potrafi piec smaczne ciasteczka świąteczne.

Zauważyliśmy, że niektórzy uczniowie wymieniali się numerami telefonów, adresami e-mailowymi i robili sobie wspólne zdjęcia pamiątkowe

Spotkanie wywarło niewątpliwie wpływ na polską grupę, ponieważ pogłębiło ono chęć przystąpienia do egzaminu z języka niemieckiego, zmotywowało uczniów do intensywnej nauki języka niemieckiego, aby w przyszłości mogli kontynuować naukę w EDPG Löcknitz.

Dla nas organizatorów jest to potwierdzeniem sensu i wagi projektów polsko - niemieckich.

Karolina Bańka - Pociecha

powrót