Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii Poznaniu

W grudniu Pani Maria Karczyńska w imieniu naszego technikum nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli w XIII Ogólnopolskim Pokazie Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2015”.

Pokaz miał na celu prezentacje kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W czasie trwania wystawy uczniowie zapoznali się z regionalnymi stołami wigilijnymi i potrawami danych regionów Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy.

Studenci tej uczelni przedstawili uczniom bazę dydaktyczną uczelni, perspektywy  staży zagranicznych oraz zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazów barmańskich i kelnerskich.

Beata Andruch

Joanna Draczyńska

powrót