Nauka przez zabawę

22 października 140 pierwszoklasistów oraz 112 trzecioklasistów uczestniczyło w rywalizacji na wesoło. w zajęciach WOPR.
Duże zaangażowanie uczestników na przygotowanych stacjach ćwiczeniowych, przyjazna atmosfera pozwoliły wyłonić najlepsze zespoły.

To już kolejna szkoła która, wzięła udział w projektach „Zielona Energia”  oraz Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie” realizowanych przez WOPR Zachodniopomorski przy współpracy z WFOŚ i GW w Szczecinie oraz w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Przedsięwzięcie obejmuje 21 szkół ze wszystkich powiatów w województwie zachodniopomorskim. Projekty Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie”skierowany jest do pierwszoklasistów, natomiast„Zielona Energia”skierowany jest do uczniów klas trzecich. Oba projekty realizowane są dwuetapowo i zakładają przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów.

Pierwszy etap szkoleń odbywa się na terenie placówek edukacyjnych w formie warsztatów o tematyce ekologicznych zachowań,  zasad  udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa wodnego.  Podczas zajęć młodzież ma okazję ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie nabywając tym samym umiejętność wykonywania czynności ratujących życie.  Uczniowie uczestniczący na stacji ”Eko Rodzina” pogłębiają swoją wiedzę na temat zasad proekologicznych zakupów, segregacji odpadów, oznakowania występującego na opakowaniach produktów spożywczych. Istotnym elementem warsztatów jest również promowanie zdrowego stylu życia - uczniowie  mają szanse zbadać swój organizm za pomocą: ergometru, roweru stacjonarnego, wagi  do badania składu ciała.

Dla najlepszych reprezentacji i szkół zostały przewidziane nagrody. Ponadto każda szkoła biorąca udział w projektach zostanie wyposażona w nowy model anatomiczny służący do treningu udzielania pierwszej pomocy.

Z uczniów klas pierwszych zostanie wybrany 6 osobowy zespół, który utworzy „Młodzieżową Drużynę WOPR”. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną objęci szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, kompetencji komunikacyjnych, umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz  ratownictwa wodnego dla poziomu kompetencji Młodszego Ratownika WOPR. W ramach zadania opieką szkoleniową zostanie objęty także nauczyciel - koordynator ze strony szkoły. Szkolenie organizowane będzie w formie wyjazdowej w dniach 12-14 grudnia 2014 roku w Szczecinie.

Z uczniów z klas trzecich została wyłoniona 5 osobowa drużyna szkoły, która reprezentować będzie placówkę w czasie trwania drugiego etapu projektu podczas finału wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w dniu 14 listopada 2014 roku.

 

Instruktor WOPR

Maciej Zalewski

powrót