Nauczyciele z Białej w Turcji!

Od 3 do 4 października delegacja nauczycieli z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Policach wzięli udział w polsko-tureckich warsztatach poświęconych mierzeniu jakości instytucjonalnej placówek oświatowych, zorganizowanych w ramach projektu Comenius Regio Eduqal (Developing Institutional Quality In Educational Institutions).

 

W sali konferencyjnej hotelu Demora w centrum Ankary oprócz tureckich przedstawicieli kuratorium oraz uniwersytetów w Ankarze prezentację na temat ewaluacji wygłosiła pani Ewa Radanowicz ekspert z ramienia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Po perfekcyjnie przygotowanej konferencji nauczyciele z Polic i Ankary pracowali w czterech grupach, omawiając aspekty związane z życiem szkół (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, pracę zespołową, przywództwo). W czasie warsztatów obie strony mogły wymienić się doświadczeniami.

 

Społeczeństwo tureckie to w zdecydowanej większości ludzie młodzi (poniżej 30 roku życia), dla których edukacja ma szczególne znaczenie. Dlatego kuratorium w Ankarze opracowuje wciąż nowe reformy systemu  oświatowego – np. przedłużenie obowiązku szkolnego do 12 klas, wprowadzenie bezpłatnych podręczników, dzielenie szkół na mniejsze oddziały. Od 1999 tureckie szkoły obowiązkowo mierzą jakość swojej pracy.

 

Owocem pracy czterech międzynarodowych zespołów był raport, który zostanie przesłany do tureckiego ministerstwa oświaty.

 

Na koniec – dziękujemy bardzo za zainteresowanie projektem Eduqual.

 

Tesekkur ederim

powrót