Nauczyciele oddelegowani do pracy w DPG w Löcknitz

Informuję, że projekt polsko-niemiecki dotyczący współpracy partnerskich szkół - Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Europejskiej Szkoły Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz będzie realizowany na dotychczasowych zasadach.

Nauczyciele oddelegowani do pracy w DPG w Löcknitz w roku szkolnym 2014/2015:

  1. Drewniak Tomasz - nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo;
  2. Chmielewski Mirosław - nauczany przedmiot: język polski;
  3. Krypień Anna - nauczany przedmiot: język polski;
  4. Sikorska-Furman Agnieszka - nauczany przedmiot: język polski.


Wyżej wymienieni nauczyciele wyrazili zgodę na kontynuowanie oraz podjęcie pracy w DPG w Löcknitz.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Agata Markowicz-Narękiewicz

powrót