Nasi uczniowie studentami

Milo nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do V edycji projektu Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego MAM PUM 2013/2014.

Młodzieżowa Akademia Medyczna - "MAM - PUM" jest projektem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezesa PR Szczecin, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Szczecin, którego celem jest między innymi zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, umożliwienie im kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, oraz pokazanie norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza. Projekt jest także próbą atrakcyjnego poszerzenia programu kształcenia o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych.

Choć udział licealistów w projekcie nie da im żadnych dodatkowych bonifikat w ubieganiu się o miejsce na PUM, to z pewnością będzie to bardzo wartościowe i interesujące przeżycie dla każdego z uczniów. Zajęcia z młodzieżą będą prowadzone przez wybitnych lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Każdy uczeń, który zakwalifikował się do udziału w projekcie otrzyma indeks i będzie miał obowiązek uczestniczenia w wykładach, dyskusjach panelowych oraz testach. Obok wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu uczestnicy "MAM PUM" uzyskają również wpis na świadectwie ukończenia liceum, a na uroczystym zakończeniu, które odbędzie się w czerwcu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Podczas zajęć inauguracyjnych, które odbędą się jeszcze w październiku 10 najlepszym studentom uroczyście wręczy indeksy rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu dostępna jest tutaj.

powrót