Nasi Policjanci byli na otwarciu nowej jednostki Policji w Kołabskowie

W dniu 08.12.2017r.  uczniowie klasy policyjnej uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego Posterunku Policji w Kołbaskowie. Na oddaniu obiektu do użytku swoją obecnością zaszczycili Zastępca Komendanta Głównego Policji generał Helena Michalak, Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, Komendant Powiatowy Policji w Policach insp. Mariusz Bajor, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa oraz kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego. W trakcie uroczystości nadinsp. Helena Michalak odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka/ w którym minister wyraził przekonanie, iż otwarty posterunek Policji pozytywnie wpłynie na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kołbaskowo. W posterunku Policji służbę będzie pełniło ośmiu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Kołbaskowo będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem, a także poinformować o zdarzeniu wymagającym policyjnej interwencji.

Jarosław Szurko
nauczyciel zajęć policyjnych

powrót