Nasi laureaci
Nasi laureaci

12 czerwca w szczecińskiej SP 35uczniowie zachodniopomorskich gimnazjów odebrali statuetki i dyplomy laureatów konkursów przedmiotowych. To najlepsi z najlepszych uczniów, którzy dzięki wysokim notom we wspomnianych konkursach są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji, bez egzaminów.

„Biała” także miała swoich laureatów. Marcel Duda – z języka niemieckiego i Kamil Spirydowicz – z języka angielskiego.

Gratulujemy!

powrót