Młodzieżowa Rada Regionu w Policach III kadencji!

Już znamy nowych reprezentantów Białej do Młodzieżowej Rady Regionu w Policach III Kadencji: Joanna Szewczak 2LC, Joanna Lewandowska 2LC, Jessica Panek 3GA, Mariusz Harbatowicz 3LA oraz Anna Sandomierska jako bardzo aktywna mieszkanka powiatu polickiego. Z małym opóźnieniem
dotarły do nas informacje z pozostałych okręgów wyborczych i możemy dzisiaj przedstawić pełny skład Młodzieżowej Rady Regionu w Policach III kadencji:

 • Małgorzata Cieślak SOSW nr 1 w Policach
 • Mariusz Harbatowicz Zespół Szkół w Policach
 • Joanna Lewandowska Zespół Szkół w Policach
 • Aleksandra Markowska Gimnazjum nr 2 w Policach
 • Jessica Panek Zespół Szkół w Policach
 • Klaudia Ratkowska Gimnazjum nr 3 w Policach
 • Barbara Steczyńska Gimnazjum w Przecławiu
 • Joanna Szewczak Zespół Szkół w Policach
 • Jakub Szostak Gimnazjum w Nowym Warpnie

Najbliższa sesja odbędzie się 4 lutego w sali 118 o godzinie 15:00 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Porządek obrad:

 1. Powitanie gości.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 3. Podziękowania dla radnych kończących kadencję.
 4. Powitanie radnych rozpoczynających III kadencję oraz wręczenie legitymacji i statutów.
 5. Wybór zarządu MRR III kadencji.
 6. Ustalenie terminu II sesji III kadencji.
 7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 8. Zamknięcie obrad.


koordynator MRR w Policach
Dorota Kobylińska - Huk

powrót