Mikroorganizmy w biosferze

2 – go  i 16 – go  grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Policach odbyły się zajęcia z dr hab. inż. Agatą Markowską – Szczupak z Zakładu Biotechnologii, Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii  Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wykłady dotyczyły przystosowań mikroorganizmów do życia w różnych środowiskach – wodnych (np. rzekach, morzach i jeziorach) oraz w glebie.

Uczniowie poznali cechy charakterystyczne mikroflory autochtonicznej i allochtonicznej, poznali czynniki wpływające na bogactwo mikroflory w różnych warstwach gleby. Dowiedzieli się również, jakie zagrożenia mikrobiologiczne są związane ze środowiskiem wodnym; jak można zrazić się laseczką tężca czy zgorzeli gazowej. Poznali antybiotyki i związki organiczne (np. geosmina), jakie mogą być wytwarzane przez promieniowce glebowe. Zaznajomili się również z mechanizmami przenoszenia lekooporności pomiędzy różnymi szczepami bakterii.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam na kolejne spotkanie w styczniu.

dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer

powrót