MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ JĘZYKA

Zespół Szkół

im. I. Łukasiewicza w Policach

 

ma przyjemność zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 do udziału w:

 

MIĘDZYSZKOLNYM DNIU JĘZYKA

 

Należy napisać pracę stylistyczną w dowolnej formie (np. wiersz, esej, rozprawka itp.)

na temat:

 

„Reklama – pranie mózgu czy sztuka namawiania”

 

i przesłać ją na adres:

 

Zespół Szkół im I. Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police z dopiskiem:

„MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ JĘZYKA” lub przynieść do sekretariatu szkoły (pokój 40)

 

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Uczniowie piszą prace na wskazany przez organizatorów temat pod opieką nauczyciela prowadzącego.
  2. Następnie do 18 czerwca 2014 r. przesyłają prace na adres Zespołu Szkół z dopiskiem „MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ JĘZYKA” (decyduje data stempla pocztowego; prace należy przesyłać wyłącznie drogą pocztową lub przynieść osobiście). Zgłaszając pracę prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy).
  3. Praca musi być samodzielna. Plagiaty zostaną odrzucone.
  4. Autorów prac zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Zespołu Szkół 24 czerwca 2014r., na której zostaną ogłoszone wyniki konkursu (www.zspolice.pl).
  5. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy. Szczegóły wkrótce.

 

ORGANIZATORZY:

Anna Krypień

Agnieszka Sikorska-Furman 

(nauczycielki języka polskiego)

powrót