Maturalny maj trwa
Maturalny maj trwa

Trwa się czas maturalnych zmagań. Ten najważniejszy szkolny egzamin zdaje w naszej szkole 205 osób. Grupę tę stanowią tegoroczni absolwenci (159 osób) oraz absolwenci lat ubiegłych (46 zdających). Język polski, matematyka oraz język obcy są przedmiotami zdawanymi obowiązkowo. Z językiem polskim i językiem obcym należy się zmierzyć, przystępując do części zarówno pisemnej jak i ustnej. Język obcy maturzysta wybiera dowolnie. Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 123 absolwentów, język niemiecki wybrało 35 osób, a jeden maturzysta zdecydował się na język rosyjski.

W części dodatkowej egzaminu maturalnego szczególnym "wzięciem" cieszą się biologia, geografia i chemia. Tegoroczni absolwenci zdecydowali się także sprawdzić swoją wiedzę z historii, fizyki i wos-u, a nawet z języka hiszpańskiego i języka włoskiego.

Za wszystkich trzymamy kciuki i wszystkim życzymy powodzenia.

powrót