Loecknitz - spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy podejmą naukę w Loecknitz, odbędzie się 5 lipca 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy internatu. Prosimy (pilne) o doniesienie zdjęć legitymacyjnych. Tematyka:

Justyna Walichiewicz - Jasina

powrót