LODOWISKO OTWARTE

Harmonogram wejść na lodowisko Zespołu Szkół  im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 2016/2017

 

poniedziałek – piątek

sobota – niedziela

1600 – 1730

1730 – 1745 – przerwa*

1745 – 1915

1915 – 1930 – przerwa*

1930 – 2100

1400 – 1530

1530 – 1600 – przerwa*

1600 – 1730

1730 – 1745 – przerwa*

1745 – 1915

1915 – 1930 – przerwa*

1930 – 2100

*Przerwy na czyszczenie lodowiska.

*O skróceniu lub wydłużeniu przerw ewentualnie o przerwach dodatkowych decyduje obsługa lodowiska.

powrót