Listy uczniów gimnazjum w konkursach przedmiotowych - etap rejonowy

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Andrulonis Krzysztof, Bernard Publiczne Gimnazium w Przecławiu
2. Bartosik Krystian Dawid Gimnazjum nr 4
3. Chopcia Bartosz, Norbert Zespół Szkól nr 1 w Policach
4. Dębska Anita  Gimnazjum nr 3
5. Frąckowiak Filip Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
6. Hałgas Mateusz, Kacper Zespół Szkól nr 1 w Policach
7. Janiszewska Agnieszka Gimnazjum nr 3
8. Kaflak Patrycja Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
9. Karkowski Artur, Adam Publiczne Gimnazium w Przecławiu
10. Kuźmicki  Jakub Zespół Szkół w Trzebieży
11. Marcinowski Daniel Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
12. Miśkiw  Przemysław Zespół Szkół w Trzebieży
13. Pecka Roksana Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
14. Pikuta Kamila Zespół Szkół w Trzebieży
15. Rodinger Damian Piotr Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
16. Sabatowicz  Natan Publiczne Gimnazium w Przecławiu
17. Splinter Kamila, Weronika Zespół Szkól nr 1 w Policach
18. Twardziak Marta Maria Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
19. Wiejkuć Katarzyna Gimnazjum nr 3
20. Zaorski Maciej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Bienias  Julia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
2. Brzostek Daniel Gimnazjum nr 3
3. Faluta Karol Aleksander Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
4. Florczak Marta Gimnazjum nr 3
5. Janiszewska  Agnieszka Gimnazjum nr 3
6. Kafalk Patrycja Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  w Policach
7. Kalemba Natalia Barbara Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
8. Kowalska Dominika Publiczne Gimnazium w Przecławiu
9. Kozbur Karolina Anna Publiczne Gimnazium w Przecławiu
10. Krasucki  Kacper Zespół Szkól nr 1 w Policach
11. Kudlik  Martyna Adriana Publiczne Gimnazium w Przecławiu
12. Łangowska Sylwia Zespół Szkól nr 1 w Policach
13. Okonowska Zuzanna Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  w Policach
14. Pikuta Kamila Zespół Szkół w Trzebieży
15. Rożewska Julita Zespół Szkół w Trzebieży
16. Sadownik Alicja Zespół Szkól nr 1 w Policach
17. Spirydowicz Kamil Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  w Policach
18. Wierzbicki Szymon Zespół Szkół w Trzebieży
19. Wiktorowicz Julia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona uczna Nazwa szkoły
1. Bartosik Krystian Gimnazjum nr 4
2. Dębska Anita Gimnazjum nr 3
3. Duda Marcel Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
4. Jagielska Barbara Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
5. Janiszewska Agnieszka Gimnazjum nr 3
6. Markowska Aleksandra Zespół Szkól nr 1 w Policach
7. Mitura Nikola Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
8. Molenda Marta Gimnazjum nr 4
9. Olszewska Weronika Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
10. Pintera Adam Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
11. Repka Paulina Agata Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
12. Rzymek Aniela Justyna Publiczne Gimnazium w Przecławiu
13. Sabatowicz Natan Publiczne Gimnazium w Przecławiu
14. Smilińska  Klaudia Gimnazjum nr 4
15. Taurogińska Maja Wiktoria Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
16. Wiszkarów Paulina Zespół Szkól nr 1 w Policach
17. Wiśnicki Mikołaj Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
18. Wróblewski Jakub Zespół Szkól nr 1 w Policach
19. Ziemert Cynthia Agnieszka Publiczne Gimnazium w Przecławiu

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Arbaros Wiktoria Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
2. Bartosik Krystian Dawid Gimnazjum nr 4
3. Bączkowska Aleksandra Zespół Szkól nr 1 w Policach
4. Bereś  Dominika, Marianna Gimnazjum nr 3
5. Brzezińska Monika Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
6. Dębska Anita, Magdalena Gimnazjum nr 3
7. Janiszewska  Agnieszka, Anna Gimnazjum nr 3
8. Kalemba Natalia Barbara Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
9. Karkowski Artur Publiczne Gimnazium w Przecławiu
10. Makowska Angelika Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Warpnie
11. Molenda Marta Gimnazjum nr 4
12. Nowak Joanna Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
13. Okrój  Laura Publiczne Gimnazium w Przecławiu
14. Olszewska Meriem Zespół Szkół w Trzebieży
15. Pikuta Kamila Zespół Szkół w Trzebieży
16. Rożewska Julita Zespół Szkół w Trzebieży
17. Rzymek Aniela Publiczne Gimnazium w Przecławiu
18. Smolińska Klaudia Grażyna Gimnazjum nr 4
19. Smołuch Sebastian Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
20. Splinter  Kamila Zespół Szkól nr 1 w Policach
21. Szostak Jakub Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Warpnie
22. Taurogińska Maja Wiktoria Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
23. Twardziak Marta Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
24. Zaśko Barbara Zespół Szkól nr 1 w Policach

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Antoszewski Bartłomiej Zespół Szkół w Trzebieży
2. Bartosik Krystian Gimnazjum nr 4
3. Bąk  Mateusz Waldemar Publiczne Gimnazium w Przecławiu
4. Chudzińska Malwina Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
5. Focht Dawid Gabriel Publiczne Gimnazium w Przecławiu
6. Grabowski Kuba Zespół Szkól nr 1 w Policach
7. Huła Bartosz Andrzej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
8. Kaczanowska Anita Gimnazjum nr 4
9. Kolenderski  Miłosz Witold Publiczne Gimnazium w Przecławiu
10. Krasucki Kacper Zespół Szkól nr 1 w Policach
11. Kuźmicki Jakub,Piotr Zespół Szkół w Trzebieży
12. Landowski Jakub Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
13. Orzechowska Natalia Gimnazjum nr 3
14. Pawłowski Michał Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
15. Pikuta Kamila,Magdalena Zespół Szkół w Trzebieży
16. Plaugo  Filip Gimnazjum nr 3
17. Spirydowicz Kamil Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
18. Stelmach Magdalena Gimnazjum nr 4
19. Tamm Artur Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
20. Wardziak Kacper Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
21. Wiejkuć Katarzyna Gimnazjum nr 3
22. Zaśko Barbara Zespół Szkól nr 1 w Policach

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Andrulonis Krzysztof Bernard Publiczne Gimnazium w Przecławiu
2. Antoszewski  Bartosz Zespół Szkół w Trzebieży
3. Bartosik Krystian  Dawid Gimnazjum nr 4
4. Bienias Julia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
5. Chopcia Bartosz Norbert Zespół Szkól nr 1 w Policach
6. Focht Dawid Gabriel Publiczne Gimnazium w Przecławiu
7. Gern Malwina Gimnazjum nr 4
8. Hałgas Daniel Paweł Zespół Szkól nr 1 w Policach
9. Kolenderski Miłosz Witold Publiczne Gimnazium w Przecławiu
10. Komarec Grzegorz Andrzej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
11. Krasucki Kacper Wojciech Zespół Szkól nr 1 w Policach
12. Kuźmicki Jakub Piotr Zespół Szkół w Trzebieży
13. Marcinowski Daniel Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
14. Miśkiw  Sławomir Zespół Szkół w Trzebieży
15. Molenda Marta Gimnazjum nr 4
16. Pawełkiewicz Grzegorz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
17. Plaugo Filip Gimnazjum nr 3
18. Spirydowicz Kamil Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
19. Śrudka  Piotr Gimnazjum nr 3
20. Tamm Artur Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
21. Wardziak Kacper Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
22. Wiejkuć Katarzyna Gimnazjum nr 3

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Andrulonis Krzysztof Publiczne Gimnazium w Przecławiu
2. Bartosik Krystian  Dawid Gimnazjum nr 4
3. Chopcia Bartosz Norbert Zespół Szkól nr 1 w Policach
4. Hałgas Daniel Paweł Zespół Szkól nr 1 w Policach
5. Komarec Grzegorz Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
6. Krasucki  Kacper Wojciech Zespół Szkól nr 1 w Policach
7. Kwaśny  Katarzyna Zespół Szkół w Trzebieży
8. Kwinta  Bartosz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
9. Lebkuchen Krystian Gimnazjum nr 3
10. Marcinowski  Daniel Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
11. Miśkiw  Sławomir  Zespół Szkół w Trzebieży
12. Nowak Joanna Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
13. Nowarkiewicz  Łukasz Publiczne Gimnazium w Przecławiu
14. Owsiak Adrian Publiczne Gimnazium w Przecławiu
15. Rudniak Adrianna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
16. Tamm Artur Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
17. Trybuchowska Natalia Gimnazjum nr 3
18. Wardziak Kacper Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
19. Wiejkuć Katarzyna Gimnazjum nr 3
20. Wierzbicki Szymon Zespół Szkół w Trzebieży

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Bartosik Krystian Dawid Gimnazjum nr 4
2. Chopcia Bartosz,Norbert Zespół Szkół nr 1 w Policach
3. Dębska  Anita, Magdalena Gimnazjum nr 3
4. Gern Malwina Gimnazjum nr 4
5. Halamus Weronika Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
6. Iwański Adrian,Adam Zespół Szkół nr 1 w Policach
7. Janiszewska  Agnieszka, Anna Gimnazjum nr 3
8. Kwaśny Katarzyna Zespół Szkół w Trzebieży
9. Molenda Marta Gimnazjum nr 4
10. Nestorowicz   Karolina  Publiczne Gimnazium w Przecławiu
11. Obielecka Oliwia Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
12. Orlńska Kornelia,Joanna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
13. Pecka Roksana Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
14. Raczycka  Gracjana,Oliwia Zespół Szkół nr 1 w Policach
15. Rożewska Julita Zespół Szkół w Trzebieży
16. Siemek Katarzyna,Magdalena Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
17. Steczyńska Barbara Publiczne Gimnazium w Przecławiu
18. Topól  Julita Publiczne Gimnazium w Przecławiu
19. Trybuchowska  Natalia Gimnazjum nr 3
20. Twardziak Marta, Maria Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
21. Wierzbicki Szymon Zespół Szkół w Trzebieży
22. Zygadło Klaudia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko ucznia Imię/imiona ucznia Nazwa szkoły
1. Andrulonis Krzysztof Bernard Publiczne Gimnazium w Przecławiu
2. Bartosik Krystian Gimnazjum nr 4
3. Chopcia Bartosz Zespół Szkół nr 1 w Policach
4. Dembiński Daniel Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
5. Gajek Grzegorz Andrzej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
6. Grabowski Kuba Zespół Szkół nr 1 w Policach
7. Hałgas Mateusz Zespół Szkół nr 1 w Policach
8. Janiszewska  Agnieszka Gimnazjum nr 3
9. Komarec Grzegorz Andrzej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
10. Kuźmicki Jakub Zespół Szkół w Trzebieży
11. Makówka  Dawid Gimnazjum nr 4
12. Michalik Paweł Publiczne Gimnazium w Przecławiu
13. Miś Grzegorz,Adam Gimnazjum nr 4
14. Miśkiw  Sławomir Zespół Szkół w Trzebieży
15. Ochocka Aleksandra Zespół Szkół w Trzebieży
16. Oleszkiewicz Olga Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
17. Plaugo  Filip, Feliks Gimnazjum nr 3
18. Rodinger Damian Piotr Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
19. Smołuch  Sebastian Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach 
20. Troć  Daniel Publiczne Gimnazium w Przecławiu
21. Wiejkuć  Katarzyna Gimnazjum nr 3
22. Wiśnicki Mikołaj Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
powrót