LIGA MATEMATYCZNA - zadanie na wtorek

Kółka na diagramach to wyspy. Należy połączyć je mostami (odcinkami), tak żeby z dowolnej wyspy można było przejść na każdą inną. Obowiązują przy tym następujące zasady:

  • liczby w kółkach oznaczają, ile mostów należy przyłączyć do danej wyspy;
  • każdy most łączy dwie wyspy;
  • dwie wyspy mogą być połączone ze sobą najwyżej dwoma mostami;
  • mosty muszą być równoległe do brzegów diagramu, nie mogą się przecinać ani przechodzić przez wyspy.

Rozwiązanie można przesyłać  od godziny 20.00  na adres: ligamatematycznazs@gmail.com.

 

                                       Magda Sychel

powrót