LIGA MATEMATYCZNA - zadanie na środę

Wpisz brakujące liczby od 1 do 16 tak, aby powstał kwadrat magiczny, w którym suma liczb w każdej linii pionowej, poziomej i na przekątnych jest równa 34.

Rozwiązanie można przesyłać  od godziny 20.00  na adres: ligamatematycznazs@gmail.com

 

                                       Magda Sychel

powrót