LIGA MATEMATYCZNA - zadanie na środę

Na rysunku przedstawiono kwadrat magiczny – sumy liczb w wierszach, kolumnach i obu przekątnych są te same. Jak zmienić w nim położenie czterech liczb tak, aby każda z tych sum miała inną wartość?

2

9

4

7

5

3

6

1

8

 

Rozwiązanie można przesyłać od środy 04.03 od godziny 19.30  na adres: ligamatematycznazs@gmail.com.

 

Magda Sychel

powrót